21 Ιαν 2007

Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Χίου

Την Παρασκευή 15/12/2006, πραγματοποιήθηκε η πρώτη "έξοδος" της ομάδας με προορισμό το Ναυτικό Μουσείο Χίου.
Οι υπεύθυνοι του Μουσείου μας ξενάγησαν πρόθυμα στους χώρους του Μουσείου .
Στο μουσείο εκτός από τους πίνακες του συμπατριώτη μας
Αριστείδη Γλύκα,
εκτείθενται μοντέλα σκαφών και ναυτιλιακά όργανα και συσκευές
διαφόρων ιστορικών περιόδων .
Λειτουργεί και βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο όπου αναζητήσαμε πληροφορίες για την εργασία μας.
Τέλος, το Μουσείο διαθέτει και πολύ καλή ιστοσελίδα. Επισκεφτείτε την.
Δεν υπάρχουν σχόλια: