22 Μαΐ 2009

Σκέψεις και προβληματισμοί, για μια βιώσιμη ανάπτυξη στα νησιά του Αρχιπελάγους.


Τα νησιά μας, είναι αναμφίβολα ένας κόσμος μοναδικής ομορφιάς. Α υτός όμως ο κόσμος «ο μικρός ο μέγας» με τους περιορισμένους φυσικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους, έχει υιοθετήσει στις μέρες μας ένα αναπτυξιακό μοντέλο που στηρίζεται κυρίως στη «μονοκαλλιέργεια» της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και διασκέδασης, γεγονός που οδηγεί μοιραία σε σύγκρουση των χρήσεων γεωργίας – τουρισμού –οικιστικής ανάπτυξης.

Η υπερσυγκέντρωση τουριστών στους ορεινούς ή ημιορεινούς αυτούς τόπους, τους ολιγοπληθείς και συχνά άνυδρους, συνοδεύτηκε αναγκαστικά με αύξηση των αρνητικών επεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον, και την εμφάνιση σοβαρών περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και απωλειών.
Η ταύτιση όμως της ανάπτυξης μόνο με την οικονομική μεγέθυνση δεν μπορεί πλέον να προσφέρει λύσεις. Είναι απαραίτητος, ο άμεσος αναπροσανατολισμός της, μέσα από μονοπάτια φιλικά προς το περιβάλλον και με ταυτόχρονη ανάπτυξη της κοινωνικής της διάστασης, έτσι ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι μελλοντικές δυνατότητες της.
Η βιώσιμη αυτή ανάπτυξη μοιάζει σήμερα μονόδρομος περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
Η εναλλακτική πρόταση: Οικοτουρισμός.
Ο Οικοτουρισμός αποτελεί μια ειδική κατηγορία εναλλακτικού τουρισμού, που αναπτύχθηκε στις αρχές τις 10ετίας του ‘90, και για τον οποίο λόγω του «νεαρού» της ηλικίας αλλά και της φύσης του δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός.
Συναντάται με διάφορες μορφές όπως:

Τουρισμό προστατευόμενων περιοχών & υγροβιότοπων.
Προσφορά διαφοροποιημένων βιολογικών προϊόντων
Αγροτουρισμό.
Θρησκευτικό τουρισμό.
Γεωτουρισμό
Θαλάσσιο τουρισμό αναψυχής και περιπέτειας, όρος που ταυτίζεται συνήθως με τα σκάφη αναψυχής. Το γεγονός είναι βέβαια δικαιολογημένο αφού διαθέτουμε έναν από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως, όμως σε ότι αφορά τον τόπο μας, εκτός ότι ακόμα και σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης (Λιμενικές υποδομές– μαρίνες κλπ) υπάρχουν και συμπληρωματικές δραστηριότητες εναλλακτικού θαλάσσιου τουρισμού που δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς, και τις οποίες φιλοδοξούμε να αναδείξουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: