22 Μαΐ 2009

Λειτουργία σχολής καραβομαραγκών


Η λειτουργία της σχολής καραβομαραγκών αποσκοπεί αφενός στην προσφορά μερικής επαγγελματικής απασχόλησης στους ελάχιστους πια καραβομαραγκούς του τόπου, και αφετέρου την διάσωση της πανάρχαιας αυτής τέχνης .
Απευθύνεται σε ομάδες εθελοντών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης με θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα στον ταρσανά του κέντρου. Η άτυπη αυτή εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται με την ομαδική κατασκευή ενός παραδοσιακού σκάφους το οποίο στη συνέχεια μπορεί να διατεθεί προς πώληση από τον κέντρο.

Η παραπάνω δραστηριότητα μπορεί να απευθύνεται και σε ομάδες νέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό στα πλαίσια προγράμματος κατά την θερινή περίοδο. Εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ικανό αριθμό ατόμων, υπάρχει δυνατότητα σε συνεργασία με το παράρτημα του Δημόσιου ΙΕΚ Χίου, να λειτουργήσει και επίσημα σχολή καραβομαραγκών, παρέχοντας τα προβλεπόμενα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους της, και διασώζοντας την πανάρχαια αυτή τέχνη.
Άλλη σχετική δραστηριότητα μπορεί να είναι η ενοικίαση των εγκαταστάσεων του ταρσανά από ιδιώτες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εργασίες επισκευής και συντήρησης μικρής κλίμακας στα ιδιωτικά τους σκάφη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: